Thiết kế dành RIÊNG cho bạn

Phong cách thiết kế

Tổng hợp công trình tiêu biểu
Tổng hợp công trình tiêu biểu
Năm 2018 là năm đánh dấu sự phát triển cảu công ty thiết kế nội thất V.SCALE
Xem thêm
Dự án 2 căn thông nhau Park Hill
Dự án 2 căn thông nhau Park Hill
Dự án 2 căn thông nhau PARK3 2906-07   
Xem thêm
Thiết kế nội thất EVERLYN - PARK CITY
Thiết kế nội thất EVERLYN - PARK CITY
Để thiết kế ra một công trình đẹp là công sức lao động và sáng tạo của cả một tập thể V.SCALE
Xem thêm

Đồ gỗ nội thất

Nghệ thuật luôn là yếu tố hàng đầu
Luôn mong muốn tạo sự lan tỏa, hòa nhập
cái đẹp của các sản phẩm nội thất
Tây Phương trong ngôi nhà Việt

Góp phần hoàn thiện cho giá trị gia
tăng của những công trình kiến
trúc tại Việt Nam