Thiết kế dành RIÊNG cho bạn

Quy trình làm việc thiết kế nội thất

4/8/2014  
Dưới đây là Quy trình thiết kế nội thất của V.SCALE

Bước 1: Kiến trúc sư tiếp xúc khách hàng nhận nhiệm vụ thiết kế, ý tưởng sơ bộ của khách hàng, và thống nhất đơn giá với khách hàng

Bước 2: Phản hồi với khách hàng những dữ liệu còn thiếu sau khi lần 1 tiếp xúc khách hàng 

Bước 3: Lên bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất , và phương án cải tạo nếu có. và thống nhất với khách hàng lần 1

Bước 4: Đề nghị khách hàng ki kết hợp đồng và tạm ứng 50% chi phí thiết kế 

Bước 5: Tiến hành lên bản vẽ thiết kế concept về không gian các phòng trong nội thất, thiết kế sơ bộ hình ảnh của các đồ nội thất và thống nhất với khách hàng 

Bước 6: Tiến hành triển khai thiết kế sơ bộ , lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công

Bước 7: Bàn giao hồ sơ thiết kế và thanh lý hợp đồng

Bước 8: Tiến hành chọn các mã vật liệu hoàn thiện cho khách hàng và giám sát tác giả ( giai đoạn ảnh hưởng lớn đến chất lượng và thẩm mỹ ) trong quá trình thi công
Xem ngay các Thiết Kế Mới Nhất tại :